Informacja dot. zakończenia rekrutacji – III edycja

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.10.2021r.) wpłynęła wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych
z obszaru m. Łodzi. Tym samym rekrutacja dla uczestników z obszaru m. Łodzi została zakończona.
Wszystkie formularze rekrutacyjne (adres zamieszkania obszar m. Łodzi), które wpłyną po godzinie 15.00 dnia dzisiejszego nie będą podlegały ocenie.

Termin składania biznesplanów w ramach II edycji

Informujemy, iż biznesplany będą przyjmowane w Biurze Projektu „Własny Biznes” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach:

26 listopada 2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 dla 1 grupy

03 grudnia 2021r. w godzinach 8.00 do 15.00 dla 2 grupy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. 515 327 924.