Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – III EDYCJA

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III edycji projektu „Własny Biznes” z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną. O terminie rozmów z doradcą zawodowym oraz Komisją Rekrutacyjną osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane w najbliższych dniach.

<<< Lista rankingowa – powiaty – osoby zakwalifikowane do rozmów >>>

<<< Lista rankingowa – powiaty – wszystkie oceny >>>

<<< Lista rankingowa – m. Łódź – osoby zakwalifikowane do rozmów >>>

<<< Lista rankingowa – m.Łódź – wszystkie oceny >>>

Rekrutacja – III edycja

Przypominamy, iż w ramach III edycji projektu „Własny Biznes” nadal trwa rekrutacja dla osób zamieszkałych w powiatach: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski.

Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Informacja dot. zakończenia rekrutacji – III edycja

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.10.2021r.) wpłynęła wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych
z obszaru m. Łodzi. Tym samym rekrutacja dla uczestników z obszaru m. Łodzi została zakończona.
Wszystkie formularze rekrutacyjne (adres zamieszkania obszar m. Łodzi), które wpłyną po godzinie 15.00 dnia dzisiejszego nie będą podlegały ocenie.

Termin składania biznesplanów w ramach II edycji

Informujemy, iż biznesplany będą przyjmowane w Biurze Projektu „Własny Biznes” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach:

26 listopada 2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 dla 1 grupy

03 grudnia 2021r. w godzinach 8.00 do 15.00 dla 2 grupy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. 515 327 924.