Pliki do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) + oświadczenie dot. statusu na rynku pracy

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3)

Karta oceny – rozmowa z doradcą zawodowym (załącznik nr 4)

Karta oceny – prezentacja pomysłu na firmę (załącznik nr 5)

WSPARCIE

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 1)

Wzór biznesplanu (załącznik nr 2)

Karta oceny formalnej biznesplanu (załącznik nr 3)

Karta oceny merytorycznej biznesplanu (załącznik nr 4)

Formularz zmian w biznesplanie (załącznik nr 5)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 6)

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego – wzór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.