Informacja dot. zakończenia rekrutacji

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 27.05.2021r.) wpłynęła wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych
z obszaru m. Łodzi. Tym samym rekrutacja dla uczestników z obszaru m. Łodzi została zakończona.
Wszystkie formularze rekrutacyjne (adres zamieszkania obszar m. Łodzi), które wpłyną po godzinie 15.00 dnia dzisiejszego nie będą podlegały ocenie.

Rekrutacja do I edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu „Własny Biznes” będzie prowadzona w dn. 27.05.2021r. – 10.06.2021 r.
W dn. 03.06.2021 oraz 04.06.2021 – składanie formularzy rekrutacyjnych będzie możliwe jedynie poprzez drogę elektroniczną na wskazany adres e-mail (wlasnybiznes@inkubator.org.pl). W pozostałe ww. dni formularze rekrutacyjne można składać również w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. 4) w godz. 9.00-15.00.

Ponadto zgodnie z Regulaminem rekrutacji §5 Realizator ma prawo do zakończenia rekrutacji w przypadku jeżeli liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji tj. 40 formularzy, w tym:

  • 30 formularzy wpłynie od osób zamieszkujących na terenie powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.
  • 10 formularzy od osób zamieszkujących m. Łódź