Informacja dot. zakończenia rekrutacji – III edycja

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.10.2021r.) wpłynęła wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych
z obszaru m. Łodzi. Tym samym rekrutacja dla uczestników z obszaru m. Łodzi została zakończona.
Wszystkie formularze rekrutacyjne (adres zamieszkania obszar m. Łodzi), które wpłyną po godzinie 15.00 dnia dzisiejszego nie będą podlegały ocenie.

Termin składania biznesplanów w ramach II edycji

Informujemy, iż biznesplany będą przyjmowane w Biurze Projektu „Własny Biznes” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach:

26 listopada 2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 dla 1 grupy

03 grudnia 2021r. w godzinach 8.00 do 15.00 dla 2 grupy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. 515 327 924.

Rekrutacja do III edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do III edycji projektu „Własny Biznes” będzie prowadzona w dn. 28.10.2021r. – 05.11.2021 r.
Składanie formularzy rekrutacyjnych możliwe jest poprzez drogę elektroniczną na wskazany adres e-mail (wlasnybiznes@inkubator.org.pl). Formularze rekrutacyjne można składać również w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. 4) w godz. 9.00-15.00.

Ponadto zgodnie z Regulaminem rekrutacji §5 Realizator ma prawo do zakończenia rekrutacji w przypadku jeżeli liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji tj. 40 formularzy, w tym:

  • 30 formularzy wpłynie od osób zamieszkujących na terenie powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.
  • 10 formularzy od osób zamieszkujących m. Łódź

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu „Własny Biznes” z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną. O terminie rozmów z doradcą zawodowym oraz Komisją Rekrutacyjną osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane w najbliższych dniach. Planowane rozmowy we wrześniu 2021r.

<<< Lista rankingowa – powiaty – osoby zakwalifikowane do rozmów >>>

<<< Lista rankingowa – powiaty – wszystkie oceny >>>

<<< Lista rankingowa – m. Łódź – osoby zakwalifikowane do rozmów >>>

<<< Lista rankingowa – m.Łódź – wszystkie oceny >>>

Termin składania biznesplanów w ramach I edycji

Informujemy, iż biznesplany będą przyjmowane w Biurze Projektu „Własny Biznes” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach 30 września i 1 października br. w godzinach od 8.00 do 15.00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. 515 327 924.